“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

lamduanแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

lamduan รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี

lamduanรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

lamduanรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

lamduanสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

lamduan รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 lamduanงานจัดเก็บรายได้


 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th