“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายสำฤทธิ์ บุตรหมื่น

นายสัมฤทธิ์  บุตรหมื่น

กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

โทรศัพท์ 061-1686263

นายเทพพร ประคอง

นายเทพพร ประคองใจ

กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

โทรศัพท์ 080-7299636

นายเปลี่ยน ศิลาวงศ์

นายเปลี่ยน ศิลาวงศ์

กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

โทรศัพท์ 062-2377802

 

นายบุญเลี้ยง วงค์สุโพธิ์

นายบุญเลี้ยง วงศ์สุโพธิ์

กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

โทรศัพท์ 082-3773904

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th