“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ E-GP

แผนผังเว็บไซต์