“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่17 มิถุนายน 2565 นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ผอ.รพสต. อีเซ กำนันตำบลอีเซ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอีเซ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ และพี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลราชาภิเษก “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ป่าชุมชนโนนใหญ่ บ้านโนน หมู่12 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th