“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่17 มิถุนายน 2565 นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ผอ.รพสต. อีเซ กำนันตำบลอีเซ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอีเซ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ และพี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลราชาภิเษก “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ป่าชุมชนโนนใหญ่ บ้านโนน หมู่12 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

แผนผังเว็บไซต์