“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดยนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอีเซ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะสงฆ์ และประชาชนชาวบ้านตำบลอีเซ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ในเขตตำบลอีเซในโครงการบ้านพอเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านอีเซ หมู่ที่5

แผนผังเว็บไซต์