“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่ , ร่วม จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้   

   สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ชาวตำบลอีเซ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

แผนผังเว็บไซต์