“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

นางสาวชญาดา ภาสุธนรัฐ ปลัดอำเภอประจำตำบลอีเซ นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดตำบลอีเซ 

และ ท่านกำนันตำบลอีเซ ได้เดินทางเข้าชมสวนเงาะ นายประนอม ไชยโคตร บ้านแสง หมู่ 1 ตำบลอีเซ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพชาวสวนเป็นการขับเคลื่อนเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชผล สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น ณ อ่างบ้านแสงหมู่ที่ 1 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Thailand 93.9% Thailand
United States 5.3% United States

Total:

3

Countries
23489
Today: 13
Yesterday: 5
This Week: 18
This Month: 36
Last Month: 293
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th