“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

นางสาวชญาดา ภาสุธนรัฐ ปลัดอำเภอประจำตำบลอีเซ นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดตำบลอีเซ 

และ ท่านกำนันตำบลอีเซ ได้เดินทางเข้าชมสวนเงาะ นายประนอม ไชยโคตร บ้านแสง หมู่ 1 ตำบลอีเซ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพชาวสวนเป็นการขับเคลื่อนเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชผล สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น ณ อ่างบ้านแสงหมู่ที่ 1 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

แผนผังเว็บไซต์