“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

12 พฤษภาคม 2565 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะลงพื้นที่ อ.เมืองจันทร์ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วมของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นทั้งสองอำเภอ และ อบจ.ศรีสะเกษ มีท่าน อาจารย์โกวิท ดอกไม้ และคณะคอยให้ข้อมูลด้านวิชาการ ณ อ่างบ้านแสง ครับ

แผนผังเว็บไซต์