“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่12 พฤษภาคม 2565 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของตำบลอีเซ ณ วัดบ้านแสง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ และพี่น้องประชาชนในชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคัดแยกขยะและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป

แผนผังเว็บไซต์