“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย ดร. เพชรี โสดา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และ พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต เนื่องในงานฉลองอุโบสถ ณ วัดบ้านอีเซ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมบารมี และเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

แผนผังเว็บไซต์