“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมทำบุญ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ฉลองพระอุโบสถ ณ วัดบ้านอีเซ เพื่อเสริมบารมี และเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

แผนผังเว็บไซต์