“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 นายสุรินทร์ ทักษิณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม​ จิตอาสาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน และ ได้ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร​ ณ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

แผนผังเว็บไซต์