“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 17 มีนาคม 2565 

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลอีเซ แพทย์ประจำตำบล ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านอีเซ และนำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Thailand 93.9% Thailand
United States 5.3% United States

Total:

3

Countries
23489
Today: 13
Yesterday: 5
This Week: 18
This Month: 36
Last Month: 293
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th