“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้มอบหมายให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ออกช่วยเหลือประชาชน ขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านจมะหมู่ที่ 10 และบ้านหนองฮูหมู่ที่ 3 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Thailand 93.9% Thailand
United States 5.3% United States

Total:

3

Countries
23489
Today: 13
Yesterday: 5
This Week: 18
This Month: 36
Last Month: 293
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th