“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ 045 - 826105

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook.com/e.say109

แผนผังเว็บไซต์