“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายวีระศักดิ์ ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปี วันประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ ณ ห้องประชุมวนาสน โรงเรียนไตรมิตร
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th