“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ วัดป่าเจริญธรรม ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ในครั้งนี้
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th