“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดและน.ส.นิษฐา วงศ์คำจันทร์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับ นายทวี บุตรสอน ผช.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางปิ่นนภา ศรวิชัย นวก.สิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนายสุรพล นามวงษ์ ผช.สาธารณสุขอำเภอ ได้ร่วมประชุม คณะทำงานการตรวจฟาร์มสุกร (ฟาร์มสุขรดา ฟาร์ม โดย น.ส ลภัสรดา โสดาพิศุทธิ์) ครั้งที่ 2/2566 : พิจารณาออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกร ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 77 หมู่ 9 บ.น้อยดงเมือง / อาคารประกอบมีเนื้อที่ 2,925 ตรม.

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th