“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเบ้า อนันตศิลป์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th