“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายวีระศักดิ์ ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ น.ส.นิษฐา วงศ์คำจันทร์ นวก.สาธารณสุข และน.ส.รัชรินทร์ เชิงหอม นวก.วัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านอีเซใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและพี่น้องชาวตำบลอีเซ

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th