“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นางสาวปราณี ไชยฮะนิจ นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม นักวิชาการวัฒนธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจกีฬาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ
เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักวิธีการออกกำลังกายและรักการออกกำลังกายมีสุขภาพร่งกายแข็งแรงสมบูรณ์  ฝึกพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
และเพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักประโยชน์และโทษของการออกกำลังกาย กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย   
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th