“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 24 เมษายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายพงศ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นางสาวปราณี ไชยฮะนิจ นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม นักวิชาการวัฒนธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจกีฬา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์  เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักวิธีการออกกำลังกายและรักการออกกำลังกายมีสุขภาพร่งกายแข็งแรงสมบูรณ์  ฝึกพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  และเพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักประโยชน์และโทษของการออกกำลังกาย กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th