“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ภริยา พ.ต.อ.จาตุรนต์ ตะกูลปาน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายวีระยุทธ์ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอ นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายสุนทร งามศรี กำนันตำบลอีเซ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีอัญเชิญ “ธรรมจักรสีเขียว” ขึ้นสู่แท่นเนื่องในวันผู้ให้กำเนิด เนื่องในโอกาสที่วัดป่าน้อยดงเมืองได้รับประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีพิธีประทานรางวัล ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประทานรางวัลให้กับวัดที่มีการจัดการพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้นแบบของวัดที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา โดยได้ประทานรางวัล ธรรมจักรสีเขียว ให้แก่วัดที่รับคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบด้วยกัน 10 วัด ทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th