“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดยนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมกันจัด โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ณ วัดบ้านอีเซ โดยมีนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว / ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการนี้
ขอขอบคุณ ผู้สูงอายุตำบลอีเซ ประชาชน ผู้เข้าร่วมงาน ผู้นำหมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีในครั้งนี้
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th