“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดยนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลอีเซ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ตำบลอีเซ โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th