“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 23 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ ทักษิณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เข้าพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่า บริเวณป่าโนนใหญ่

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th