“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

23 มีนาคม 2566 เวลา09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดยนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำโดย
นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกัน ปั่น ปั่นสุขครั้งที่สาม เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวผู้ยากไร้ในเขตบ้านแสง บ้านอรุณรังษี พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ และเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม ณ วัดบ้านอรุณรังษี ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th