“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านอีเซ หมู่ที่ 7 ตำบลอีเซ ร่วมพิธีมอบบ้านตาม โครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนางสาวเยารัตน์ งามศรี หมู่ที่ 7 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านดังกล่าว
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านอีเซ เจ้าคณะตำบลอีเซ พระครูโสตถิธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ และพระใบฏีกาจิรวัฒน์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่น ร่วมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับผู้รับมอบบ้านและครอบครัวด้วย

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th