“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง,ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งพี่น้องประชาชน ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม”โพธิ์ศรีสุวรรณพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”(ภาคเช้า) เวลา 07.00 น. เพื่อสืบสานและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (:)และกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอรุณรังษี” เวลา 09.00 น.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดบ้านอรุณรังษี หมู่ที่ 11 / กิจกรรมจิตอาสาทาสีทางข้ามจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน บริเวณสามแยกถนน 🛟ไป รร.เบญจคาม เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนน

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th