“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย จ่าเอกประชาธิป ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงาน และเจ้าที่ จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ศาลาประชาคม บ้านพระ หมู่ที่ 2

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th